Hopp til hovedinnhold

 

Verktøy for ledere

 

Vi har samlet dokumenter og verktøy fra kommuner som har brukt disse i sitt arbeid med ledelse, og som ønsker å dele disse med andre.

KS har utarbeidet matriell med bilder til bruk i informasjonsarbeidet med 10-FAKTOR

Se dokumentet

Erfaringer fra Gausdal kommune  

Vår mal for utviklingssamtaler løfter fram arbeidsoppgavene. Den oppfordrer til en positivt holdning ved vektlegging av hva som gir energi og skaper flyt i arbeidsdagen. Malen er fleksibel og gir en god dynamikk i samtalen, ved at du ut fra noen stikkord snakker videre om det den enkelte leder og medarbeider er opptatt av. Den kan være nyttig for nye ledere å ha en stikkordsliste over tema som det kan være viktig å inkludere i samtalen. 

Se utviklingssamtale mal fra Gausdal kommune

Erfaringer fra Fet kommune

Vi har utarbeidet et skjema for utviklingssamtaler med utgangspunkt i 10 faktor. Skjema er en videreutvikling av eksempelet fra boken om « 10- FAKTOR» og malen fra Arendal kommune.

Skjema ble innført i mars 2017, og tilbakemeldingene så langt har vært at dette kjentes nyttig og hensiktsmessig ut.

Se utviklingssamtale mal for Fet kommune

Lindås kommune


Lindås kommune bruker medarbeidarundersøkinga 10-faktor som ein av fleire metodar for å oppnå utvikling og kontinuerlig forbetring av organisasjonen. 10-faktor er særskilt knytt til mål om utvikling og forbetring av medarbeidarskap. Vi vil gje ein presentasjon av vårt verktøy for etterarbeidet etter at medarbeidarundersøkinga 10-faktor er gjennomført. Verktøyet vi har utvikla er ein workshop som har fått namnet «Saman om arbeidsmiljø».

Les mer om LEAN prosjektet til Lindås kommune

Samtaleteknikk Skien kommune

Samtaleteknikk har vært et ledd i lederopplæringen i Skien kommune siden 2006. Det er et kurskonsept fra Helse Bergen som er tilpasset Skien kommune.

Konseptet sortere samtaletyper ut fra trafikklysmodellen og alvorlighetsgrad; gule (mulighetens samtale og den nødvendige samtale),
grønne (introduksjonssamtalen (er), medarbeidersamtalen) og røde samtaler (den formelle samtale) med tilhørende hefter.
Fokuset er alltid mot det grønne– et proaktivt fokus.
Lederne våre opplever Samtaleteknikk som et konkret og nyttig verktøy, både når det gjelder å skape gode relasjoner til sine medarbeidere og i samtaler de opplever som utfordrerne.
Kurskonsept og kurshefter er nå revidert i tråd med innholdet i de 10 faktorene (10 – Faktor) og Guide til god ledelse.
Samtaleteknikk skal sees i sammenheng med verdiene til Skien kommune og annen overordnet lederopplæring.

Heftene deles derfor kun ut til lederne som har deltatt på kurset.

For mer informasjon kan HR- avdelingen ved Anne Isaksen (35 58 15 26) kontaktes.

Medarbeidersamtalen Karmøy kommune

Medarbeidersamtalen er et arbeidsmøte der leder og medarbeider årlig skal gi systematisk tilbakemelding vedrørende mål og prioritering av arbeidsoppgaver for den enkelte medarbeider og vedrørende motivasjon, mestring, innsats og trivsel på arbeidsplassen. Det skal også fastsettes  målsettinger og prioritereinger for kommende arbeidsår.

Samtalen skal være forberedt, åpen, fortrolig og forpliktende.

Følgende skjema  skal være en hjelp for medarbeider i forberedelsen og skal benyttes til å systematisere medarbeidersamtalen. Samtalen  er personlig og gjelder forholdet mellom medarbeider og leder.

Se medarbeidersamtale mal for Karmøy kommune