Hopp til hovedinnhold

Populærartikler og korte fagartikler på norsk

FAKTOR 1 – INDRE MOTIVASJON

 

FAKTOR 4 – BRUK AV KOMPETANSE (KOMPETANSEMOBILISERING)

 

FAKTOR 5 - MESTRINGSORIENTERT LEDELSE

 

FAKTOR 6 – ROLLEKLARHET

 

FAKTOR 7 - RELEVANT KOMPETANSEUTVIKLING

 

FAKTOR 9 - MESTRINGSKLIMA

 

FAKTOR 10 - PROSOSIAL MOTIVASJON