Hopp til hovedinnhold

Masteroppgave Marianne Reinskou Granerud

Mestringsorientert ledelse som nærværsfaktor.

 

Marianne Reinskou Granerud er opptatt av folkehelsens plass i arbeidslivet, og har tatt MSc i Folkehelsevitenskap ved NMBU, koblet opp mot strategisk ledelse. Selve masteroppgaven ble levert ved Handelshøyskolen NMBU da dette var arbeidslivsforskning mer enn folkehelseforskning.  «Folkehelse» er uansett i alt vi gjør, også i arbeidslivet, og arbeidsgivere har en unik mulighet til å fremme helse og trivsel og til å forebygge psykisk og somatisk sykdom for sine medarbeidere. Denne studien er bygget på en forforståelse av at nærværet styrkes i organisasjoner der de ansatte opplever mestring og hvor lederne bedriver mestringsorientert ledelse, og at dette påvirker sykefraværet positivt. Oppgavens innfallsvinkel er om hvorvidt Asker kommunes innføring av 10-faktor medarbeiderundersøkelsen 
har styrket nærværsfaktorene for de ansatte, og problemstillingen lyder «Hvordan oppfatter ledere som scorer høyest på mestringsorientert ledelse at innføring av 10-faktor har hatt betydning for deres ledelse, medarbeidernes nærvær og sykefravær?
 

Les hele studien her