Hopp til hovedinnhold

Jeg får ikke opp rapport for bakgrunnsspørsmål for min avdeling?

Av hensyn til anonymiteten i undersøkelsen er rapport for bakgrunnsspørsmål kun tilgjengelig på aggregert nivå, altså på kommune eller organisasjonsnivå.