Hopp til hovedinnhold
Tilbake

Metoder og verktøy for oppfølging av 10-FAKTOR

To kvinner sitter og jobber ved et bord. De har papirer og permer foran seg.

Publisert 24.04.2020

Skrevet av Klara Vatten

Foto

Oppfølging av 10-FAKTOR

Metoder og verktøy

Dere har nettopp gjennomført 10-FAKTOR på arbeidsplassen din, og du står nå og ser gjennom resultatene.

Tilbake

10-Faktor undersøkelsen, en innføring i de ti faktorene

De ti faktorene

Publisert 23.04.2020

Skrevet av Fatemeh Riahi Arnesen

Foto

En innføring i de 10 faktorene

10-FAKTOR-undersøkelsen omfatter, som navnet tilsier, ti spesielt utvalgte faktorer (eller variabler), som hver måles med noen få måleindikatorer.

10-FAKTOR er en utviklingsorientert medarbeiderundersøkelse, og de ti faktorene er valgt ut basert på flere kriterier. De to viktigste kriteriene er at faktorene er dokumentert viktige og samtidig mulig å utvikle.

Tilbake

KS medarbeidersamtale mal og veiledning

KS medarbeidersamtale mal og veiledning

Publisert 4.02.2020

Skrevet av Fatemeh Riahi Arnesen

Foto

Medarbeidersamtale og veiledning

KS har utarbeidet en mal for medarbeidersamtale og en veiledning i tråd med 10-FAKTOR. Samtalen er en planlagt, forberedt og fortrolig samtale som er et supplement til den daglige dialogen mellom leder og medarbeider.

Tilbake

Vilkår kontakt

Publisert 3.02.2020

Skrevet av Fatemeh Riahi Arnesen

Foto

Vilkår kontakt

Behandling av personopplysninger

Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. KF er opptatt av å beskytte og respektere ditt personvern, og benytter kun personopplysninger som er relevante og nødvendige for å kunne oppfylle våre forpliktelser og yte god service overfor våre kontakter, samt personopplysninger som vi er lovpålagt etter bl. a. bokføringsloven.

Tilbake

Utviklingssamtale Ringerike kommune

Ringerike kommune

Publisert 12.01.2020

Skrevet av Fatemeh Riahi Arnesen

Foto

Ringerike kommune har erstattet medarbeidersamtalen med utviklingssamtalen der hovedområdene er: ANSVAR OG OPPGAVER, KOMPETANSE OG ARBEIDSMILJØ. Spørsmålene under hovedområdene er ment som hjelpespørsmål til medarbeider og leder. Når det gjelder oppsummering så kan man velge om man oppsummerer etter hvert punkt eller om man heller ønsker å lage en handlingsplan til slutt.

Tilbake

Referanse Skien kommune

Skien

Publisert 11.01.2020

Skrevet av Fatemeh Riahi Arnesen

Foto

Skien kommune har valgt å bruke 10-FAKTOR fordi det ikke bare er et kartleggingsverktøy, men et verktøy for leder-, medarbeider- og organisasjonsutvikling.

For oss er det viktig at verktøyet er basert på relevant forskning og at de ti faktorene er viktige innsatsfaktorer for å oppnå resultater ut fra kommunens mål og kvalitet på tjenestene.

Tilbake

Oppfølging av 10-FAKTOR- en film laget av Bergen kommune

Bergen kommunes film

Publisert 11.01.2020

Skrevet av Fatemeh Riahi Arnesen

Foto

Etter gjennomføring av 10-FAKTOR i Bergen kommune i 2018 skulle de igang med oppfølgingsarbeidet. De laget en film om hvordan de gjennomførte etterarbeidet og ønsker å dele dette med andre for inspirasjon.

Tilbake

Oppfølging av 10-FAKTOR - for ledere og medarbeidere

Amy Hirschi, Unsplash

Publisert 11.01.2020

Skrevet av Fatemeh Riahi Arnesen

Foto

Denne teksten er en kortere og bearbeidet versjon av et arbeidshefte – 10-FAKTOR – hva nå?

Arbeidsheftet er laget for å veilede deg som leder gjennom forberedelse, gjennomføring og oppfølging av medarbeiderundersøkelsen 10-FAKTOR, og har også mer informasjon om selve undersøkelsen og faktorene.

Tilbake

Samtaleteknikk Skien kommune

Skien kommune

Publisert 11.01.2020

Skrevet av Fatemeh Riahi Arnesen

Foto

Samtaleteknikk har vært et ledd i lederopplæringen i Skien kommune siden 2006. Det er et kurskonsept fra Helse Bergen som er tilpasset Skien kommune.

Tilbake

Prinsippene for 10-FAKTOR

Bilde av bøker

Publisert 10.01.2020

Skrevet av Fatemeh Riahi Arnesen

Foto

For alle

10-FAKTOR er basert på omfattende forskning og kvalitetssikring, på tvers av ulike bransjer og virksomheter, i Norge og andre land. Undersøkelsen er like aktuell for alle typer virksomheter, ikke bare kommunale. Det er ikke noe særegent «kommunalt» med de faktorene som er med, men undersøkelsen ble utviklet for kommunesektoren.

Abonner på