Hopp til hovedinnhold
Tilbake

Utviklingssamtale Ringerike kommune

Ringerike kommune

Publisert 12.01.2020

Skrevet av Fatemeh Riahi Arnesen

Foto

Ringerike kommune har erstattet medarbeidersamtalen med utviklingssamtalen der hovedområdene er: ANSVAR OG OPPGAVER, KOMPETANSE OG ARBEIDSMILJØ. Spørsmålene under hovedområdene er ment som hjelpespørsmål til medarbeider og leder. Når det gjelder oppsummering så kan man velge om man oppsummerer etter hvert punkt eller om man heller ønsker å lage en handlingsplan til slutt.

Tilbake

Referanse Skien kommune

Skien

Publisert 11.01.2020

Skrevet av Fatemeh Riahi Arnesen

Foto

Skien kommune har valgt å bruke 10-FAKTOR fordi det ikke bare er et kartleggingsverktøy, men et verktøy for leder-, medarbeider- og organisasjonsutvikling.

For oss er det viktig at verktøyet er basert på relevant forskning og at de ti faktorene er viktige innsatsfaktorer for å oppnå resultater ut fra kommunens mål og kvalitet på tjenestene.

Tilbake

Oppfølging av 10-FAKTOR- en film laget av Bergen kommune

Bergen kommunes film

Publisert 11.01.2020

Skrevet av Fatemeh Riahi Arnesen

Foto

Etter gjennomføring av 10-FAKTOR i Bergen kommune i 2018 skulle de igang med oppfølgingsarbeidet. De laget en film om hvordan de gjennomførte etterarbeidet og ønsker å dele dette med andre for inspirasjon.

Tilbake

Oppfølging av 10-FAKTOR - for ledere og medarbeidere

Amy Hirschi, Unsplash

Publisert 11.01.2020

Skrevet av Fatemeh Riahi Arnesen

Foto

Denne teksten er en kortere og bearbeidet versjon av et arbeidshefte – 10-FAKTOR – hva nå?

Arbeidsheftet er laget for å veilede deg som leder gjennom forberedelse, gjennomføring og oppfølging av medarbeiderundersøkelsen 10-FAKTOR, og har også mer informasjon om selve undersøkelsen og faktorene.

Tilbake

Samtaleteknikk Skien kommune

Skien kommune

Publisert 11.01.2020

Skrevet av Fatemeh Riahi Arnesen

Foto

Samtaleteknikk har vært et ledd i lederopplæringen i Skien kommune siden 2006. Det er et kurskonsept fra Helse Bergen som er tilpasset Skien kommune.

Tilbake

Prinsippene for 10-FAKTOR

Bilde av bøker

Publisert 10.01.2020

Skrevet av Fatemeh Riahi Arnesen

Foto

For alle

10-FAKTOR er basert på omfattende forskning og kvalitetssikring, på tvers av ulike bransjer og virksomheter, i Norge og andre land. Undersøkelsen er like aktuell for alle typer virksomheter, ikke bare kommunale. Det er ikke noe særegent «kommunalt» med de faktorene som er med, men undersøkelsen ble utviklet for kommunesektoren.

Tilbake

10-FAKTOR er en kort og avgrenset undersøkelse

Rask og enkel undersøkelse

Publisert 10.01.2020

Skrevet av Fatemeh Riahi Arnesen

Foto

Medarbeidere og ledere svarer ved å ta stilling til i alt 36 påstander, dvs. tre-fem påstander per faktor. Svarskalaen er femdelt, fra «svært uenig» til «svært enig». Undersøkelsen tar omlag 15 min å besvare.

Tilbake

Forskningsmessig grunnlag

Forskning

Publisert 10.01.2020

Skrevet av Fatemeh Riahi Arnesen

Foto

Forskningen er hentet både fra Norge og andre land, og den er dokumentert i en lang rekke vitenskapelige artikler, fagbøker og populærvitenskapelige artikler på norsk og engelsk.

10-FAKTOR bygger også på forskning i norsk kommunesektor, blant mange tusen medarbeidere og ledere. I denne forskningen er svarene til medarbeidere og ledere koblet opp mot brukernes vurdering av kvaliteten på tjenester. På den måten kan vi identifisere hvilke faktorer som er viktige for brukerens opplevelse av tjenestene som leveres.

Abonner på