Støtte og kurs

Artikler

Her vil du finne relevante artikler som omhandler 10-FAKTOR og annet som kunder vil dele.

KS medarbeidersamtale mal og veiledning
KS har utarbeidet en veiledning og en medarbeidersamtale mal i tråd med 10-FAKTOR
Ringerike kommune
Ringerike kommune har utarbeidet skjema for utviklingssamtale.
Skien
Skien kommunens erfaringer med arbeidet med 10-FAKTOR.
Amy Hirschi, Unsplash
Dette er en kort versjon av arbeidsheftet 10-FAKTOR- hva nå? som inneholder tips og råd for oppfølgingsarbeidet.