Hopp til hovedinnhold

Administrator kurs

Litt om kurset

Målgruppe

Personer som skal ha det overordnede ansvaret for praktisk gjennomføring av 10-FAKTOR eller brukerundersøkelser i Bedrekommune.
Mange kommuner har gjennomført én eller flere undersøkelser i Bedrekommune og har god kjennskap til våre verktøy. Likevel kreves det at kommuner som tar i bruk 10-FAKTOR blir kjent med funksjonalitet, organisasjonsstruktur og rapporter i 10-FAKTOR. For kommuner som bruker Bedrekommune er dette et praktisk oppfriskningskurs hvor innholdet er tilpasset deltakerne / kommunen. For andre organisasjoner som tar i bruk 10-FAKTOR er kurset nødvendig for en best mulig prosess.
Deltakerne må ha tilgang til egen pc for at de skal få prøvd systemet i praksis.
Mål med kurset
Målet er at deltakeren skal bli i stand til å gjennomføre undersøkelser i 10-FAKTOR eller Bedrekommune på en god og effektiv måte.

Her følger noe av det vi går gjennom:

1. Organisasjonsstruktur
2. Funksjonalitet
3. Gjennomføre undersøkelse trinn for trinn
4. Rapporter