A A A

Veien videre

Undersøkelsen er gjennomført, rapportene er hentet ut - hva gjør vi nå?

Som en del av arbeidet etter gjennomføringen tilbyr vi gode tips og verktøy som støtter opp om utviklingsarbeidet med resultatene fra 10-FAKTOR KS' medarbeiderundersøkelsen.

Her vil vi også fortløpende publisere erfaringer fra kommunesektoren som gir inspirasjon til utviklingsarbeidet i din kommune.

 

Verktøy for å lykkes i utviklingsarbeidet 

For å lykkes i utviklingsarbeidet er det nødvendig å involvere medarbeiderne i hvordan dere skal forstå og arbeide med resultatene. Medarbeiderne må inviteres til å reflektere over utviklingsområder og egne bidrag, og de må gjøres medansvarlige når det gjelder mål og tiltak dere blir enige om.
 
Lederne må være ansvarlig som pådrivere og tilretteleggere i prosessene. Lederne må være motivert til å ta i bruk resultatene og innspillene som kommer for å utvikle arbeidsplassen og seg selv som leder.

10-FAKTOR refleksjonskort

 

Hva er god ledelse i kommunal sektor?

KS mener at god ledelse i kommunal sektor er avgjørende for å levere gode
tjenester til innbyggerne.

Les mer om dette i Guide til god ledelse.

 Guide til god ledelse kan også bestilles via KS sine nettsider.

 

Erfaringer og inspirasjon fra kommunesektoren

Hvilke tiltak og utviklingsverktøy har andre kommuner tatt i bruk etter å ha gjennomført 10-FAKTOR undersøkelsen? Her legger vi ut erfaringer og inspirasjon fra kommunesektoren.

-  Skien kommune tar i bruk ny medarbeiderundersøkelse

- Oppfølging og erfaringer fra Skien kommune

Eksempel på veileder som Skien kommune har utarbeidet for undersøkelsen i egen organisasjon

Eksempel på fremdriftsplan som Skien kommune har utarbeidet for undersøkelsen i egen organisasjon

- Intervju med Aud Helseth, Enhetsleder for Klukstuen omsorgssenter i Hamar kommune

Intervju med Camilla Dunsæd, Rådmann i Kvinesdal kommune

- Intervju med Elisabeth Wulff Hansen, Leder for Barne- og ungdomstjenesten i Vefsn kommune

- Intervju med Siw-Iren Høgås, Leder ved somatisk sykehjemsavdeling i Rana kommune

- Intervju med Janne Kristoffersen, Styrer i Valheim barnehage i Bergen kommune

- Intervju med Per Songstad, Rektor på Krohnengen og Eventyrskogen skole, Bergen kommune